Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

2454 e454 600

ikwt:

Stream Lines (ryanmillier) | instagram

Reposted fromAmericanlover Americanlover
2541 4ccf
Reposted fromAmericanlover Americanlover
hash
1998 2572 600
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
hash
- Mogę godzinami czytać to,co do mnie piszesz.Sposób w jaki to robisz sprawia,że wpadam w pewien rodzaj transu.Mogę zarówno czytać,jak i słuchać Cię bez przerwy.Nie przestawaj zatem...
- Nie przestanę,bo żyję tym i oddycham dzięki Tobie.Będę całe życie do Ciebie pisać,bo odkąd jesteśmy razem stałaś się moją muzą,zatem pozwól mi tworzyć.Bądź moim tokiem myśli. Słowotokiem i wierszem. Każdym zmysłem - zatem będę również mówić. Będę całe życie do Ciebie mówić,będę do Ciebie szeptać...A jak będziesz miała już dość mojego głosu i poezji i będziesz marszczyła swój nosek ripostując słodkimi wyszukanymi tekstami typu "jak bardzo rzygasz tęczą" :D wtedy zamknę ryjek i po prostu Cię przytulę. Przytulę i pomilczę bo nawet to jest dzięki Tobie magiczna chwila.
— ON
Reposted fromdarkanes darkanes
2539 35de
Reposted fromAmericanlover Americanlover
hash
2467 d2d3
Reposted fromh00t h00t
hash
- Jak się całuje bezlitośnie?
- Tak, że nie ma świata. Są tylko usta, języki i wszystko może się walić na łeb, a Ty i tak nie czujesz ziemi, ani deszczu, ani drzew.
Jest tylko bezlitosne przyciąganie, przyciskanie ust do ust.
Tak się całuje bezlitośnie, przy ścianie, z rękami pod koszulą - do utraty zmysłów. Do utraty słów. Teraz rozumiesz?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio
hash
2468 4b5a
Reposted fromh00t h00t
We are what our thoughts have made us; so take care about what you think. Words are secondary. Thoughts live; they travel far.
Swami Vivekananda
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
hash
2470 55b9
Reposted fromh00t h00t
Anyone who cares about you has to realize that you need a little looking after, nothing else really matters.
Franz Kafka, The Letters to Milena
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
hash
2474 21e0
Reposted fromh00t h00t
hash
2483 f81b
Reposted fromh00t h00t
hash
2505 6183
Reposted fromh00t h00t
hash
2597 5c4d
Reposted fromh00t h00t
hash
2591 c1b1 600
Reposted fromh00t h00t
I learned from a very young age that if I persued the things that truly excited me, that they would reward in more important ways, like happiness.
Brandon Boyd
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
3082 683b 600
Reposted fromirolenze irolenze
3083 4f46 600
Reposted fromirolenze irolenze
It seems that dreams are the work not of mind but of desire, not of the head but of the heart…
Fyodor Dostoyevsky
(via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl